T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Samsun Tekkeköy İlçe Halk Kütüphanesi

Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü